OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 10,00 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 maj 2020 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 13:54 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 14 październik 2020 15:17 Marta Strzemkowska